Destinační management Hradecko

Destinační management Hradecko

Lenka Durďáková vložila člena 14.12.2021 05:52
Na Hradě 91/3, 50003 Hradec Králové, Okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj, Česko

Projekt HRADECKO – destinace pro turistu 3. tisíciletí reg. č. projektu CZ 1.13/3.2.00/37.01346  vychází z potřeby dále rozvíjet a koordinovat minulými úspěšnými projekty nastartované marketingové a koordinační aktivity v rámci turistické oblasti /dále jen TO/ Hradecko. Impulsem pro zpracování dalšího projektového záměru byly jednak projekty “Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku I. a II.“, které byly realizovány Královéhradeckým krajem na jeho území ve spolupráci s destinačními společnostmi jednotlivých turistických oblastí. Dalším impulsem byla návaznost na projekt „Systém vzájemné propagace atraktivit turistické oblasti Hradecko“, který realizovalo Město Hradec Králové za podpory SROP a následně poslední Hradeckou kulturní a vzdělávací společností realizovaný projekt v rámci ROP NUTS II Severovýchod v letech 2011 - 2013 „Hradecko-efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu“, který byl úspěšně ukončen v srpnu 2013. Navrhovaný projekt bude rozšiřovat a podporovat povědomí o TO Hradecko nejen v rámci KHK, tuzemska, ale i v zahraničí a doplní turistickou nabídku odpovídající současným trendům cestování a požadavkům návštěvníků na území TO Hradecko.