Koruna Vysočiny, z.s.

Koruna Vysočiny, z.s.

Lenka Durďáková vložila člena 14.12.2021 06:22
Příční 405, 59301 Bystřice nad Pernštejnem, Okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina, Česká republika

Koruna Vysočiny projektem pro spolupráci všech aktérů cestovního ruchu v regionu Žďárska, Novoměstska, Bystřicka a Nedvědicka, jejímž cílem je vytvoření Turistické destinace Koruna Vysočiny jako turisticky atraktivní oblasti.

Turistická destinace Koruna Vysočiny je aktuálně vymezena jako území přináležející pod správu obcí s rozšířenou působností, které se staly zakladateli Ždár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem. Území cca 1200 km2 se společnými geografickými, historickými rysy a kulturními tradicemi zahrnuje část někdejšího okresu Žďár nad Sázavou a část přilehlého území Tišnovska. Dle zájmu sousedních regionů může svoji působnost ještě rozšířit.

Úloha destinační společnosti

1. Marketing

  • propagace regionu, jeho příležitostí a nabídek
  • garance kvality poskytovaných služeb v regionu
  • zastupování regionu před nadregionálními a národními subjekty

2. Koordinace

  • propojování informací a zdrojů
  • rozvoj spolupráce mezi zapojenými subjekty a zapojování nových
  • organizace a tvorba turistické nabídky v regionu

3. Podpora

  • certifikační podpora kvality poskytovaných služeb v regionu
  • podpora projektů připravovaných a realizovaných v regionu
  • aktivní prodej produktů cestovního ruchu