KROMĚŘÍŽSKO - sdružení pro cestovní ruch, z. s.

KROMĚŘÍŽSKO - sdružení pro cestovní ruch, z. s.

Lenka Durďáková vložila člena 14.12.2021 06:38
Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž, Okres Kroměříž, Zlínský kraj, Česko

Oblastní destinační management na území regionu Kroměřížsko, který kopíruje hranice bývalého okresu Kroměříž ve Zlínském kraji, zajišťuje oblastní destinační společnost KROMĚŘÍŽSKO - sdružení pro cestovní ruch, z. s.

Aktivně spolupracujeme s národní centrálou cestovního ruchu, agenturou Czech Tourism, Sdružením turistických oblastí ČR či s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, jako i dalšími partnery z veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Pro kontinuální spolupráci s národní i krajskou centrálou cestovního ruchu je nezbytné splnění podmínek kategorizace DMO (= organizace destinačního managementu). První certifikace DMO Kroměřížsko byla udělena 21. 10. 2021. V roce 2022 DMO Kroměřížsko poprvé zažádala o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech na marketingové aktivity. Celkové náklady projektu „Branding a komunikace turistické oblasti Kroměřížsko“ byly 587 000 Kč a z dotačních prostředků jsme obdrželi na marketingové aktivity 50%, zbylých 50% bylo dofinancováno z vlastních zdrojů, i za podpory partnerských měst Kroměříž, Holešov a Bystřice pod Hostýnem. V rámci projektu vznikl Brandbook Kroměřížska, nové fotografie a propagační brožurky.

Aktuální seznam členů a partnerů oblastní destinační společnosti Kroměřížsko je veřejně k dispozici na webu region-kromerizsko.cz v sekci Destinační společnost – Členové a partneři.