České Švýcarsko, o. p. s.

České Švýcarsko, o. p. s.

vložil člena 14.10.2021 14:11
Křinické náměstí 1161/10, 40746 Krásná Lípa, Okres Děčín, Ústecký kraj, Česko

Posláním obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko je šetrný rozvoj cestovního ruchu v regionu České Švýcarsko.

Mezi základní cíle společnosti patří:

  • posílit environmentální rozvoj regionu založený na ochraně přírodních a kulturních hodnot
  • posílit ekonomický rozvoj regionu založený na šetrné turistice a pozitivní prezentaci
  • posílit sociální rozvoj regionu založený na znalostech a vzdělání

Společnost realizuje tyto hlavní programové větve:

  • ochrana přírodních a kulturních hodnot
  • podpora šetrného cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce
  • tvorba a realizace regionálních projektů
  • propagace a informačně-publikační aktivity
  • vzdělávání a osvěta