Českomoravské pomezí

Českomoravské pomezí

Lenka Durďáková vložila člena 14.12.2021 08:17
Bří Šťastných 1000, 57001 Litomyšl, Okres Svitavy, Pardubický kraj, Česko

Českomoravské pomezí je oficiálně certifikovanou destinační společností v rámci Kategorizace organizací destinačního managementu České republiky.

Destinační společnost Českomoravské pomezí pravidelně realizuje marketingové projekty podpořené z národních i evropských zdrojů. Projekty jsou zacílené na rozvoj vazeb mezi aktéry cestovního ruchu v regionu, vytvoření provázané návštěvnické nabídky a produktů cestovního ruchu i propagační a komunikační kampaně zaměřené na zvolené cílové skupiny návštěvníků, posilování značky i konkurenceschopnosti regionu v oblasti cestovního ruchu.