Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s.

Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s.

Lenka Durďáková vložila člena 14.12.2021 08:21
Klášterní 54, 53002 Pardubice, Okres Pardubice, Pardubický kraj, Česko

Turistickou oblast Pardubicko zastřešuje oblastní organizace destinačního managementu spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech. Územní působnost turistické oblasti se rozkládá na území města Pardubice, Kladruby nad Labem a okolí a na území 4 místních akčních skupin. Jedná se o MAS Region Kunětická hora, MAS Bohdanečsko, MAS Holicko a MAS Železnohorský region. Pardubicko – Perníkové srdce Čech působí na území logicky a jednoznačně geograficky i historicky vymezeném, a to i v souladu s rozdělením turistických oblastí dle agentury CzechTourism.

Turistická oblast Pardubicko je jednou z pěti turistických oblastí Pardubického kraje a jako poslední z těchto pěti založila i oblastní organizaci cestovního ruchu. 

Založení oblastní organizace cestovního ruchu pro turistickou oblast Pardubicko vyplývá ze Strategie cestovního ruchu pro Pardubický kraj, a to v rámci opatření: Dokončení organizačního zajištění a stabilizace celého systému OCR (organizace cestovního ruchu) a dále z přijaté Koncepce cestovního ruchu pro turistickou oblast Pardubicko v rámci opatření: Strategický cíl A 2.1 – kapitola č. 8: návrh na zřízení samostatné organizace cestovního ruchu, která pomůže budovat partnerskou základnu veřejného, soukromého a neziskového sektoru.

Naším cílem je komunikace, koordinace a kooperace cestovního ruchu v oblasti Pardubicko, tvorba produktů oblasti Pardubicko a také marketingová komunikace Pardubicka coby jednoho celku, atraktivní oblasti s kvalitní nabídkou a sítí služeb.Spokojenosti návštěvníků oblasti Pardubicko chce spolek dosáhnout důrazem na kvalitu poskytovaných služeb a také síťováním a propojováním aktérů cestovního ruchu v oblasti Pardubicko.

Účel spolku vychází a navazuje na Strategii rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Pardubicko 2022-2026 schválenou v roce 2021 zastupitelstvem Statutárního města Pardubice a Deklaraci o partnerství a spolupráci v rámci Kraje Pernštejnů, která je naplňována od roku 2016. Účelem spolku je propojení subjektů veřejného, soukromého a neziskového sektoru, přispívat k rozvoji cestovního ruchu v turistické oblasti Pardubicko a k vytvoření fungující spolupráce vedoucí k obohacení cestovního ruchu v oblasti. Posláním spolku je sdružování, spolupráce a společná propagace oblasti, prosazování společných zájmů v oblasti cestovního ruchu, včetně zlepšení kvality vedoucí ke zvýšení ekonomického prospěchu v oblasti.

Mezi hlavní úkoly spolku patří prosazovat, hájit a koordinovat společné zájmy členů spolku a ostatních aktérů cestovního ruchu v turistické oblasti. Marketingová komunikace turistických cílů a atraktivit v oblasti Pardubicko a marketingová komunikace oblasti jako celku. Komunikace s regionálním destinačním managementem, jakož i s úřadem Pardubického kraje. Tvorba produktů cestovního ruchu ve spolupráci s aktéry cestovního ruchu a také jejich následná a efektivní marketingová komunikace. Aby bylo možné hlavní cíle a poslání spolu naplnit, je třeba realizovat tzv. síťování a komunikaci s aktéry cestovního ruchu na Pardubicku.