Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s.

Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s.

Lenka Durďáková vložila člena 14.12.2021 08:21
Klášterní 54, 53002 Pardubice, Okres Pardubice, Pardubický kraj, Česko

Turistickou oblast Pardubicko zastřešuje oblastní organizace destinačního managementu spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech. Územní působnost turistické oblasti se rozkládá na území města Pardubice, Kladruby nad Labem a okolí a na území 4 místních akčních skupin. Jedná se o MAS Region Kunětická hora, MAS Bohdanečsko, MAS Holicko a MAS Železnohorský region. Pardubicko – Perníkové srdce Čech působí na území logicky a jednoznačně geograficky i historicky vymezeném, a to i v souladu s rozdělením turistických oblastí dle agentury CzechTourism.

Turistická oblast Pardubicko je jednou z pěti turistických oblastí Pardubického kraje a jako poslední z těchto pěti založila i oblastní organizaci cestovního ruchu. 
Založení oblastní organizace cestovního ruchu pro turistickou oblast Pardubicko vyplývá ze Strategie cestovního ruchu pro Pardubický kraj, a to v rámci opatření: Dokončení organizačního zajištění a stabilizace celého systému OCR (organizace cestovního ruchu) a dále z přijaté Koncepce cestovního ruchu pro turistickou oblast Pardubicko v rámci opatření: Strategický cíl A 2.1 – kapitola č. 8: návrh na zřízení samostatné organizace cestovního ruchu, která pomůže budovat partnerskou základnu veřejného, soukromého a neziskového sektoru.