Kladské pomezí o.p.s.

Kladské pomezí o.p.s.

Tomáš Rak vložil člena 14.12.2021 08:30
Karlovo náměstí 179, 54701 Náchod

Je nezisková organizace, která byla založena v roce 1997, podporující trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu na území regionu Kladské pomezí. Mezi členy patří 22 měst, obcí, svazků a 22 podnikatelů. Organizace propaguje značku Kladské pomezí, vydává tiskoviny, provozuje webový portál, účastní se veletrhů cestovního ruchu, prosazuje zájmy destinace vůči krajskému úřadu, ministerstvu, Czech Tourismu, spolupracuje s podnikateli cestovního ruchu, místními organizacemi a sdruženími, polským turistickým regionem a pořádá osvětové akce pro obyvatele a podnikatele v cestovním ruchu. Posláním obecně prospěšné společnosti Kladské pomezí je rozvoj cestovního ruchu v turisticky významném území (TVÚ) Kladské pomezí a věnuje se dalším aktivitám zaměřeným na cestovní ruch, které z poslání společnosti vyplývají.