Jizerské hory - Turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko

Jizerské hory - Turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko

Tomáš Rak vložil člena 02.02.2024 14:22
Janov nad Nisou 520, 46811 Janov nad Nisou

Vizí je realizace aktivit směřujících k rozvoji Turistického regionu Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko jako konkurenceschopné organizace na tuzemském i zahraničním trhu cestovního ruchu.

Za cíl si kladou postupné budování a rozvíjení image destinace společně s realizací aktivit v oblasti marketingu a propagace. Tvorbu turistických produktů destinace v rámci regionálních a nadregionálních témat. Nedílnou součástí je také koordinace aktivit subjektů působících v oblasti cestovního ruchu uvnitř organizace a navenek a rozvoj partnerských vztahů a spolupráce mezi samosprávou, státní správou, podnikatelským sektorem a neziskovými organizacemi působícím na území destinace. Pomáhat při tvorbě společných produktů cestovního ruchu různých subjektů v území. A také navázání a udržení komunikace s významnými institucemi, organizacemi a eventy.

Všechny aktivity rozvíjejí povědomí o nabídce v oblasti cestovního ruchu v Turistickém regionu Jizerské hory tak, aby tento region byl v tuzemsku i zahraničí vnímán jako turisticky atraktivní pro laickou i odbornou veřejností.