Pálava a Lednicko-valtický areál, z.s.

Pálava a Lednicko-valtický areál, z.s.

Lenka Durďáková vložila člena 14.12.2021 06:46
Brněnská 1738/42, 69201 Mikulov, Okres Břeclav, Jihomoravský kraj, Česko

Hlavní cíle destinační společnosti

Destinační společnost Pálava a Lednicko-valtický areál vznikla jako otevřená marketingová organizace, jejímž hlavním cílem je pomáhat společné propagaci, tvorbě nabídky, prodeji turistických služeb a produktů a celkově budovat pozitivní vnímání značky „Pálava a Lednicko-valtický areál“ a „Zahrada Evropy“.

Organizačně i odborně je společnost řízena dle standardů a pravidel definovaných pro činnost moderních destinačních společností. Destinační společnost Pálava a Lednicko-valtický areál jeotevřena všem aktivitám, které mohou efektivně pomoci rozvoji cestovního ruchu v našem regionu a které budou vytvářet zdravé podnikatelské prostředí. Snahou naší i našich partnerů je být kvalitní destinační organizací, která bude zastupovat nejen naši turistickou oblast, ale stane se i významnou součástí a důležitým partneremdestinačního řízení na úrovni krajské i národní