Správní rada STO ČR jednala v Olomouci

Správní rada STO ČR jednala v Olomouci

20.10.2021
Další jednání Správní rady Sdružení turistických oblastí České republiky proběhlo 14.10.2021 v Olomouci. Hostitelem byl Honza Machovský na svém firemním statku.

Program jednání Správní rady STO ČR v OLomouci:
 

 1. Zahájení zasedání
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele
 3. Informace předsedy Správní rady
 4. Členská základna STO ČR
 5. Schválení nových členů STO ČR
 6. Průběžná zpráva o plnění rozpočtu STO ČR
 7. Financování a dotační příležitosti pro STO ČR a DMO
 8. Plán PR a marketingových aktivit STO ČR
 9. Online setkání STO ČR v říjnu 2021
 10. Seminář a setkání STO ČR v listopadu 2021
 11. Různé
 12. Diskuse
 13. Závěr