Členové

Členové "stovky" se setkají na online ideovém setkání

14.12.2021

III.
ONLINE ideové setkání

řádných členů
Sdružení turistických oblastí České republiky, z.s. (dále STO ČR), IČ: 09451498, se sídlem Monínec č.p. 7, 257 91 Sedlec - Prčice.
Správní rada svolává online ideové setkání řádných členů STO ČR,
a to v úterý 14. prosince 2021 od 9:00 do 12:00 hod
v rámci platformy ZOOM.

Program online ideového setkání:

1. Zahájení online setkání
2. Zpráva o činnosti STO ČR
3. Aktuální problémy DMO
4. Informace od členů STO ČR 5. Závěr

ONLINE ideového setkání se může zúčastnit jen řádný člen STO ČR,
a to prostřednictvím maximálně dvou jeho zástupů,
dále přizvaní hosté Předsedou Správní rady a členové Správní rady STO ČR. Svůj zájem o účast zašlete emailem na adresu info@turistickeoblasti.cz,
a to nejpozději do 12.12.2021.

Následně Vám budou zaslány přístupové údaje do online platformy ZOOM.

Těšíme se na online setkání.