STANOVY A DOKUMENTY

Sdružení turistických oblastí České republiky, z.s. je dobrovolným sdružením členů s cílem hájit a prosazovat společné zájmy členů spolku za účelem podpory a rozvoje udržitelného cestovního ruchu a turistiky v turistických oblastech České republiky. 

Spolek je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Spolek nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí chránit jeho členská práva i oprávněné zájmy.  

Ke stažení

Stanovy STO ČR

Stanovy spolku upravují poslání, cíle, orgány a jejich postup pro jednání jménem spolku, podmínky členství, zásady hospodaření a další skutečnosti.   Spolek je založen v souladu s § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Název spolku:              Sdružení turistických oblastí České republiky, z.s.   Sídlem spolku je:         257 91 Sedlec – Prč ... (více)