PROGRAMOVÉ PRIORITY

PROGRAMOVÉ PRIORITY
 • Spojením sil a prosazováním zájmů tradičních a přirozených turistických oblastí ČR se chceme stát jedním z klíčových hráčů na poli cestovního ruchu v ČR. Budeme vidět, chceme pracovat a spolupracovat, chceme být rovnocennými partnery pro vládu ČR, MMR, CzechTourism, kraje, města, obce, podnikatele, NNO.
 • Chceme být u zásadních jednání o vývoji cestovního ruchu v ČR a mít možnost tento proces ovlivňovat, připomínkovat a vznášet návrhy (např. připomínkování strategických dokumentů, dotační programy).
 • TO jsou základem organizační struktury cestovního ruchu, s tím souvisí prosazování jejich zájmů, respektování autonomií TO a přeskrajovosti přirozených fungujících TO.
 • Prosazování stabilního a rozumného financování DMO od státu, krajů a samospráv, v kombinaci se soukromým a neziskovým sektorem.
 • Respektujeme národní proces certifikace DMO, apelujeme na jeho zjednodušení, prodloužení cyklu na 3 roky a návaznost na stabilní financování DMO z národní úrovně.
 • Dosáhnout komunikace DMO na přímo s CzechTourismem, ne prostřednictvím dalších subjektů.
 • Chceme rozvíjet spolupráci mezi oblastními DMO, organizovat vzájemná setkávání, výměnu zkušeností, informací, vzdělávání.

Jak toho dosáhneme:

 • Spojíme síly
 • Budeme jednotní
 • Budeme spolupracovat
 • Budeme aktivní
 • Budeme vidět
 • Budeme hájit společné zájmy
 • Budeme ctít společné cíle
 • Budeme rozvíjet cestovní ruch
 • Turista pro nás bude prioritou
Dotaz
Jméno a příjmení
Email
Telefon
Zpráva