Stanovy STO ČR

Stanovy spolku upravují poslání, cíle, orgány a jejich postup pro jednání jménem spolku, podmínky členství, zásady hospodaření a další skutečnosti.  

Spolek je založen v souladu s § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Název spolku:              Sdružení turistických oblastí České republiky, z.s.  

Sídlem spolku je:         257 91 Sedlec – Prčice, Moninec č.p.7 

Právní forma:               spolek 

Statutární orgán:           kolektivní (správní rada) 

Odkaz /cz/ke-stazeni/k707-stanovy-sto-cr/