Černá louka s.r.o.

Černá louka s.r.o.

Tomáš Rak vložil člena 02.02.2024 14:23
Černá louka 3235, 70200 Ostrava

Destinační management TO Ostravsko zajišťovaný společností Černá louka s.r.o. koordinuje aktivity v oblasti turismu a realizuje marketingové aktivity na cílových trzích. Cílem destinačního managementu TO Ostravsko je posílit povědomí o turistickém potenciálu Ostravy, zlepšit vnímání značky OSTRAVA!!! mimo samotné město, zvýšit kvalitu a rozšířit nabídku v cestovním ruchu a zavést atraktivní produkty cestovního ruchu. Projekt "Realizace akčního plánu Destinačního managementu TO Ostravsko" byl podpořen z prostředků rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu "Podpora systému řízení destinačního managementu turistických oblastí".