Máchův kraj - destinační management, z. s.

Máchův kraj - destinační management, z. s.

vložil člena 14.10.2021 21:53
náměstí Republiky 193, 47201 Doksy, Česká Lípa, Liberecký kraj, Česko

Destinační management Máchův kraj je zapsaný spolek, jehož cílem je spolupráce podnikatelů, obcí a dalších subjektů za účelem rozvoje udržitelného cestovním ruchu v turistickém regionu Máchův kraj. Spolek je oficiální oblastní organizací destinačního managementu s certifikací od České centrály cestovního ruchu CzechTourism.

Mezi hlavní činnosti patří především společný marketing turistické oblasti, tvorba a prezentace společné nabídky turistických produktů, podpora informačních center v oblasti a management destinace s důrazem na zvyšování kvality vzájemné spolupráce. 

Rozvoj cestovního ruchu v Máchově kraji přináší regionu benefity na úrovni sociální, ekonomické a environmentální: a) ekonomické – nové pracovní příležitosti, zlepšení možností pro podnikání, zvýšení kupní síly, rozvoj řemesel a služeb; b) sociální – zlepšení infrastruktury, vybavenosti a úrovně veřejných služeb, oživení místních tradic, zvýšení kvality života a životní úrovně místních obyvatel; c) environmentální – zvýšení odpovědnosti návštěvníků k přírodě, zlepšení ochrany životního prostředí při využívání přírodního, kulturního a historického potenciálu destinace při tvorbě produktů cestovního ruchu. 

V rámci výkonu destinačního managementu funguje pracovní skupina MARKETING, která je tvořena pracovníky  informačních center Máchova kraje, zástupci významných turistických cílů a podnikatelských subjektů. Členové Marketingové skupiny se schází pravidelně několikrát za rok a společně připravují provázanou turistickou nabídku a zajišťují její propagaci a prezentaci.